Wiebe’s haring een openbaring

Schaaltje van Amsterdamse haringhandel. 19972-1992
Dit schaaltje is gekocht tijdens de vrijmarkt in Vlaardingen (Koningsdag )

‘Wiebe’s haring’ heeft in totaal twee schaaltjes uitgegeven.
Beide schaaltjes in de verzameling.

Het tweede schaaltje, een later exemplaar (1997) 

Meer achtergrond van Wiebes’s haring is te vinden bij het bovenstaande schaaltje