Petrus Regout Maastricht dubbele haring

Een schaal van de firma P. Regout uit Maastricht  met een dubbele haring.   Graag verneem ik via kenners van dit aardewerk wat de leeftijd is van deze schaal.

Opmerkelijk is dat dit zelfde model ook is gemaakt door de Engelse firma Wedgwood. Wie van wie het model heeft overgenomen is mij niet bekend.

Dit schaaltje van de firma P. Regout bestaat ook in een uitvoering met een enkele  haring. Zie elders in de verzameling

informatie Petrus Regout Maastricht

In 1836 werd er in Maastricht een aardewerkfabriekje opgericht met de handelsnaam ‘Petrus Regout’.

Petrus Laurentius Regout werd op 23 maart 1801 geboren in Maastricht (overleden in 1878). Zijn ouders dreven een glas- en aardewerkhandel, die al vanaf het begin van de 18e eeuw in het bezit van de familie was geweest.
Na het overlijden van zijn vader zette zijn moeder de zaak voort, met behulp van Petrus, die toen 14 jaar oud was. Hij moest daarvoor wel zijn schoolopleiding staken. Regout begon met zijn aardewerkfabriek in de hal achter zijn huis.

Er bestond echter een geduchte concurrent: Engels aardewerk, dat op grote schaal werd geïmporteerd. Dit had tot gevolg dat vele Nederlandse aardewerkfabrieken over de kop gingen. Regout echter, wist een product te maken dat de kwaliteit van het Engelse aardewerk benaderde.

De naam ‘Regout’ wordt vaak ten onrechte gebruikt voor producten afkomstig uit de fabrieken van de ‘Société Ceramique’, die sinds 1851 eveneens gevestigd was in Maastricht. Dit misverstand wordt versterkt door de fusie van beide bedrijven in 1958: de N.V. Sphinx-Ceramique.